Pale CFA – czym są, gdzie się je stosuje i jakie mają zalety?

We współczesnym budownictwie wykorzystywanych jest wiele elementów mających różne zastosowanie. Wśród nich wymienia się pale CFA – czyli pale formowane świdrem ciągłym, które na szeroką skalę zaczęto stosować od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Czym są pale CFA?

Pale CFA są budowlanym elementem konstrukcyjnym, który jest stosowany głównie do wykonywania fundamentów głębokich pod ekranami akustycznymi i obiektami mostowymi, a także ścian palowych w konstrukcjach oporowych. Jest to technologia polegająca na betonowaniu na mokro pali wierconych. Ich wiercenie i betonowanie odbywa się w ramach jednego ciągłego procesu. W podłoże wkręcany jest pal o pustym rdzeniu. Używa się przy tym świdra spiralnego, którego długość musi odpowiadać długości pala. Zbrojenie jest wprowadzane do świeżo zabetonowanego pala – do tego celu w znakomitej większości przypadków używa się wibracji. Najczęściej pale fundamentowe CFA powstają jako pale zbrojone koszem zbrojeniowym albo profilem, którego długość należy dostosować do potrzeb konkretnego projektu. Niekiedy pale CFA są zbrojone na całej długości.

Pale CFA – czym są, gdzie się je stosuje i jakie mają zalety?

Gdzie stosuje się pale CFA?

Pale CFA to element konstrukcyjny o dosyć wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie. Stanowią one nieodzowną część głębokich fundamentów oraz ścian palowych – sąsiadujących, blokujących oraz siecznych. To, jaki rodzaj zostanie wybrany pod kątem danej inwestycji, zależy w głównej mierze od rodzaju obciążeń oraz warunków geologicznych panujących na danym terenie. Ponadto pale CFA są wykorzystywane przy budowie palisad oraz w obudowach wykopów. Używa się ich również w rozmaitych projektach infrastrukturalnych – na budowie mostów, dróg i tuneli zaczynając, a kończąc na projektach związanych z ochroną przeciwpożarową. Pale CFA są stosowane także wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejących już budowli oraz zapobiegania osuwiskom. Okazują się niezastąpione wszędzie tam, gdzie zastosowanie innej technologii nie wchodzi w rachubę z racji na hałas i drgania. Pozwalają przyśpieszyć budowę, co dla inwestorów oznacza korzyści finansowe.

Jakie zalety mają pale CFA?

Pale CFA nie bez powodu zastąpiły standardowe pale wiercone w zawiesinie lub z rurowaniem oraz pale wbijane. Wynika to przede wszystkim z tego, że technologia pali formowanych świdrem ciągłym jest znacznie tańsza niż technologia pali formowanych w gruncie. Ponadto pale CFA da się stosować praktycznie we wszystkich rodzajach gruntów, w tym m.in. w piaskach, żwirach czy gruntach mieszanych. Nadają się do użycia nawet w wodonośnych warstwach gruntów bez konieczności zabezpieczania ich betonitem czy rurami osłonowymi. Poza tym pracom z użyciem pali CFA towarzyszy niski poziom hałasu i wibracji, dzięki czemu zdają egzamin np. na terenach zabudowanych oraz na podłożach o wysokim poziomie wód gruntowych. Technologia pali formowanych w gruncie jest bardzo popularna również ze względu na aspekt ekologiczny – stosuje się je w miejscach, gdzie do kwestii związanych z ochroną środowiska przykłada się dużą wagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor

Krzysztof Pruski to ceniony specjalista w swojej dziedzinie. Jego wiedza i doświadczenie uczyniły go cenionym pracownikiem w branży.

Osiągnięcia
  • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie, które uczyniło go ekspertem.
  • Publikacje na stronie nascienne.pl, wnoszące istotny wkład w rozwój wiedzy.
Wpływ na branżę

Krzysztof Pruski swoim wkładem w publikacje oraz doradztwo odegrał kluczową rolę w rozwoju swojej dziedziny. Jego prace są często cytowane i wykorzystywane przez innych specjalistów.

Kontakt

Możesz skontaktować się z Krzysztofem Pruskim poprzez formularz kontaktowy na stronie.